Laaggeletterdheid – Hulp krijgen

0 Comments

 <a href=oorzaken laaggeletterdheid “>

Laaggeletterdheid – Hulp krijgen

Over het algemeen hebben studies zich gericht op de sociodemografische kenmerken van laaggeletterden. Over het algemeen vonden ze dat laaggeletterdheid werd geassocieerd met een hogere leeftijd, een niet-moedertaalachtergrond en een lager opleidingsniveau. Bovendien hadden ze een lagere beroepsstatus en een lagere werkloosheid. Toch is deze populatie zeer heterogeen, aangezien leden van alle sociaal-demografische en sociaal-economische groepen laaggeletterd zijn. Bovendien waren hun sociodemografische kenmerken sterk gerelateerd aan hun geletterdheidsniveau.

Een laaggeletterde leerling weet bijvoorbeeld niet dat hij laaggeletterd is. Om deze reden kan een schermlezer worden gebruikt. Bovendien kan video-imaging worden gebruikt om belangrijke boodschappen en fantasierijke calls-to-action over te brengen. Bovendien kan een laaggeletterde patiënt het moeilijk vinden om een hele lijst van groenten zonder context te onthouden. Deze patiënten kunnen ook moeite hebben met het begrijpen van stijlfiguren en emotionele taal. Daardoor kunnen ze door ziekte de les missen.

De commerciële markt daarentegen biedt materialen met duidelijke letters en veel witruimte. Dergelijke boeken zijn ideale modellen voor laaggeletterde gebruikers. In 'voor-dummies'-boeken worden bijvoorbeeld korte, eenvoudige delen van gedrukte tekst gebruikt om dingen duidelijker te maken. Op dezelfde manier biedt digital storytelling laaggeletterde gebruikers een eenvoudige manier om hun verhaal te uiten en deel te nemen aan betrokkenheidskwesties. Daarnaast respecteert het de diversiteit van deelnemers en zorgt het ervoor dat hun stem wordt gehoord.

Laaggeletterdheid is helaas voor iedereen een grote uitdaging. Slechte geletterdheid beïnvloedt het dagelijks leven van individuen, hun toekomst en de samenleving. Laaggeletterden worden geconfronteerd met veel obstakels die hen ervan weerhouden vooruit te komen. Maar om laaggeletterdheid te overwinnen, moet iedereen samenwerken. In dit streven moeten de overheid, bedrijven en gemeenschappen hun rol spelen. Daarnaast heeft laaggeletterdheid gevolgen voor de sociale mobiliteit en een rechtvaardiger samenleving. Deze uitdaging kan worden overwonnen door iedereen samen te werken om een meer geletterde samenleving te creëren.

Meer informatie: Hetsen & Visschers

Tags: